anasayfa
Kapat
 • PAYLAŞ

657 Sayılı Memurların Sahip Olduğu Haklar Nelerdir ?

AnasayfaEğitim657 Sayılı Memurların Sahip Olduğu Haklar Nelerdir ?

memurların hakları nelerdir
657 sayılı memurların sahip olduğu haklar nelerdir

657 sayılı kanuna göre kamu da çalışan devlet memurlarının sahip olduğu haklar ve açıklamaları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Uygulamayı İsteyebilme

Devlet memurları 657 sayılı kanun gereği bu kanuna bağlı kalınarak yayınlanmış tüzük ve yönetmelik esasında tay,n ve tespit olunarak yürürlükte bulunan kararların kendileri üstünde aynen uygulama yapılmasını talep edebilirler.

 • Mesleki Güvence esası

Kanun çerçevesinde yazılı durumların dışında memurluğa son verilmesi mümkün değildir. Aylık ve başka kanuni hakları elinden alınması mümkün değildir

 • Emeklilik hakkı

Devlet memuru özel kanunda belirtilmiş olan yazılı şartlar üstünde emekli olma hakkına sahiptir.

 • Memurluktan çekilme hakkı

657 sayılı devlet memurları kanuna göre belirtilmiş olan esaslarda memurluktan çekilebilirler.

 • Müracaat ve şikâyette bulunma ve dava açma hakkı

Devlet memuru kurumunda ilgili resmi işlerinde ya da şahsi işleri nedeniyle müracaat etme hakkı; amir ya da kurumu tarafından şikayet edilme hakkı ya da kuruma veya amirine dava açma hakkına sahiptirler.

 • Sendikal faaliyetler

Devlet memuru Anayasada ve özel kanunlarda belirtilen hükümlerle sendika ve üst kuruluşlar kurma hakkına ve bunlara üye olma hakkına sahiptirler.

 • İzin Kullanma

657 sayılı kanuna göre Devlet Memurları izin hakkına sahiptirler.

 • Özel düzenleme yargılanma ve kovuşturma durumları

Devlet memurları görevlerinde ya da görevleri esnasında yaptıkları hata ya da bilerek işledikleri suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapılmaktadır. Dava açılması ile özel hükümler geçerlidir.

 • İsnat ve iftiralara karşı korunma hakkı sağlanması
 • Savunma hakkı
 • Kadrosuz çalıştırılmama hakkı
 • Aylık alma hakkı
 • Aile yardımından yararlanma hakkı
 • Doğum yardımı
 • Ölüm yardımı sağlanması
 • Harcırah alma hakkı

Geçici ve sürekli başka yere gönderilen memurların kurumları tarafından kanunca belirtilen harcırahları ödenmektedir. Bu olaya görev yolluğu da denilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir