anasayfa
Kapat
  • PAYLAŞ

Memur Disiplin Soruşturması

AnasayfaEğitimMemur Disiplin Soruşturması

Memur Disiplin Soruşturması

657’ye tabi memurlar, Devlet Memurları Kanunu kapsamında uygulanması gereken disiplin işlemleri hem amirler hem de çalışanlar için ayrı ayrı olarak belirtilmiştir. Görevini yerine getirmeyen ya da amacı dışında kullanan personeller başta olmak üzere, uyulması gereken kurallara uymayan, yasaklanmış durumlarla ilgilenen personeller, işledikleri suçun niteliğine göre disiplin amirlerinin belirlediği statülere göre cezalandırılmaktadır. Disiplin amirinin ceza belirleme sürecini geçirmesi, soruşturmanın açılamaması, personelin hakkında iddia edilen suçlamalara itiraz edebilmesi gibi durumlar sürecin ilerlemesini büyük oranda uzatmaktadır.

Soruşturmaya İlişkin Süreler

657’ye tabi Devlet memurlarının işlediği herhangi bir suç eğer uyarı, kınama, kademe düşürme veya ilerlemesini durdurma, maaş kesintisi gibi cezalardan birisine çarptırılacaksa dişilin soruşturma işleminin en geç tespit işlemlerinden 1 ay sonra başlaması gerekmektedir. Disiplin soruşturma işlemleri için belirlenen bir aylık sürenin gecikmesi, memur hakkında verilecek cezaların geçersiz olmasına neden olduğu gibi soruşturmanın da iptal olmasına neden olmaktadır.

Bu durumların dışında memuriyetten ilişiğin kesilmesi gerektiren soruşturmalarda başvurular en geç 6 ay içerisinde sunulması gerekmektedir. Yine yukarıda belirttiğimiz üzere 6 ayın doldurulması durumunda açılacak disiplin soruşturması ve cezalar geçerliliğini tamamen kaybedecektir.

Savunmaya İlişkin Süreler

Herhangi bir nedenden dolayı disiplin soruşturmasına takılan Devlet Memurlarına savunma hakkı verilmeden kesinlikle bir ceza yaptırımında bulunulamamaktadır. Soruştura işleminin başladığı andan itibaren disiplin komisyonu başkanı tarafından memura belirli bir gün süre tanınır. Eğer memura tanınan süre 7 günden az ise yapılacak savunmanın herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı ve ne olursa olsun kurumdan ilişiğinin kesileceği manası verilmektedir. 7 gün ve üzeri olarak tanınan savunma işlemleri içerisinde de herhangi bir yanlışlık olup olmadığı memura sorularak cezanın bu süreç sonucunda kesinleştirileceği belirtilmekte.

Cezaya İlişkin Süreler

Kınama, maaş kesintisi ya da uyarı cezalarının kesinleşmesi durumunda disiplin amirleri, gerekli memur ya da memurlar hakkındaki cezayı 15 gün içerisinde uygulamaya almaktadır.
Kademe ilerlemesini durdurma ya da kademe düşüşü cezalarının verilmesi durumunda yetkili kişilerce soruşturma dosyası 15 gün içerisinde disiplin kuruluna gönderilmesi gerekmekte. Disiplin kurulu tarafından incelenen dosyanın işleme konulması, bugünden itibaren en geç 30 gün içerisinde karara bağlanmalıdır.

Fiili olarak işlenen suçlar sonucunda verilen cezalar memurların sicillerine işlenerek takipleri yapılmaktadır. Eğer söz konusu memurların 2 çalışma yılı içerisinde herhangi bir olay ya da duruma karışmamaları cezaların ve sicilin temizlenmesine de katkı sağlayabilir.

Konu içerisinde karara bağlanma sürelerinin aşılması alınan kararlar üzerinde herhangi bir değişiklik durumunun meydana gelmesine olanak sağlamamakta. Kurumlar içerisinde de açılacak bir disiplin soruşturması, komisyon içerisinde yer alan kişilerin de cezalandırılmasına olanak sağlamakta.

İtiraza İlişkin Süreler

Kınama, uyarı, maaş kesintisi cezaları verilen memurlar, karar tebliğini aldıkları andan itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilme haklarına sahiptirler.
Kademe düşüşü ya da ilerlemenin durdurulması cezası verilen memurlar ceza tebliğlerini aldıkları andan itibaren 7 gün içerisinde almış oldukları cezaya itiraz edebilme haklarına sahiptirler.
Disiplin cezalarının tamamında itiraz süreleri 7 gün olmakla birlikte bu sürenin aşılması durumunda itiraz yolu kapanmaktadır. Bu sürenin geçilmesi durumunda memurlara adli yollardan da itiraz haklarının tınıldığını söyleyebiliriz.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir